Skip to content
Inicio » API SMS Octopush » Crear una lista de contactos

Crear una lista de contactos

POST
https://api.octopush.com/v1/public/contact-list/create

Codificación : UTF-8

Autentificación

Su “api-key” y “api-login” deben ser añadidos en las cabeceras.

Definición

Parámetros especiales

NombreTipoDescripción
list_namestringNombre de la lista a crear.

Ejemplo Curl

curl -X POST \ 
'https://api.octopush.com/v1/public/contact-list/create' \ 
-H 'Content-Type: application/json' \ 
-H 'api-key: ************' \ 
-H 'api-login: ******@email.org' \ 
-H 'cache-control: no-cache' \ 
-d '{
  "list_name": "my_list"
}'

Respuesta Servidor en JSON

Éxito : 201 CREATED